UNREAL S s.r.o.

Průmyslová automatizace

Servisní služby

Servisní služby
  • Provádění pravidelné preventivní údržby
  • Provádění nepravidelné (jednoroční) generální údržby
  • Návrhy časových plánů provádění celoroční údržby
  • Návrhy a kalkulace prediktivních výměn klíčových dílů

Společnost UNREAL S s.r.o. také poskytuje výrobním společnostem trvalou přítomnost svých zaměstnanců, spolupráce tohoto druhu funguje se společností Valeo Autoklimatizace k.s..

Specializace

Průmyslová automatizace
  • Vývoj a stavba jednoúčelových strojů
  • Úpravy stávajících jednoúčelových strojů
  • Integrace řídícího systému do informačního systému společnosti
  • Přechod na nový řídící systém
→ více
Výrobní proces
  • Návrhy a konstrukce operátorských pracovišť
  • Úpravy stávajících operátorských pracovišť s ohledem na ergonomii, tok materiálu a výrobků
  • Návrhy a konstrukce výrobních přípravků a nástrojů
  • Úpravy stávajících výrobních přípravků a nástrojů
→ více
3D tisk
  • Návrhy a konstrukce 3D modelů
  • Tisk 3D objektů
  • Prototipová výroba
→ více
3D tisk
Výrobní prostory
  • Návrhy layoutu výrobních procesů
  • Návrhy a instalace rozvodů elektřiny, vzduchu, technických plynů a datových kabelů
  • Návrhy, vyzbrojení a instalace rozvaděčových a rackových skříní
  • Návrhy a instalace vzduchotechniky, práce ve výškách
→ více
Stěhování
  • Vykládka a vybalení strojů, likvidace odpadů
  • Přesunutí strojů do haly, instalace a připojení na stávající rozvody
  • Stěhování kompletního vybavení výrobních hal
→ více
Stěhování
Nástrojárna
  • Sériová i kusová výroba dílů na pracovišti CNC obrábění
  • Sériová i kusová výroba dílů na pracovišti manuálního obrábění
  • Povrchová úprava dílů (černění, eloxování)
→ více
Servisní služby
  • Provádění pravidelné preventivní údržby
  • Provádění nepravidelné (jednoroční) generální údržby
  • Návrhy časových plánů provádění celoroční údržby
  • Návrhy a kalkulace prediktivních výměn klíčových dílů
→ více
Poradenství
  • Optimalizace výrobních procesů
  • Zavádění opatření proti selhání výrobního procesu - poka yoke
→ více

admin Copyright © 2012 UNREAL S s.r.o. Všechna práva vyhrazena.